Tags Posts tagged with "urheilu"

urheilu

1429

Monet pelaajat ovatkin varmaan huomanneet rangen pohjoispäässä tapahtuneet laajat maansiirtotyöt. Kaupungin rakentaessa Eteläreimarintielle uuden jalankulkuväylän jouduimme siirtämään tietyömaan tieltä suuren määrän maata. Maa-aineksille sijoituspaikkaa ei kentän alueelta löytynyt muualta kuin rangen pohjoispäästä. Rangen pohjoispäässä pinnan tasoa nostettiin harjoituslyöntipaikan alueella, seurauksena tästä päästä lyötaessä ei enää tarvitse lyödä sokkona.

Remontin seurauksena harjoitus päähän on saatu huomattavasti enemmän lyöntipaikkoja, joka vastaa paremmin seuran jatkuvasti laajentuvan junioritoiminnan- seka muun harjoitustoiminnan tarpeita.

Alueelle on rakennettu myos uusia harjoitusbunkkereita seka tähtäysviheriö. Samalla rangen pohjoispäähän asennettiin vanhoista ylijäämäputkista uusi sadetusjarjestelmä joka kattaa nyt koko rangen pohjoispäädyn. Sadetusta on nyt mahdollisuus jatkaa koko harjoitusalueen kattavaksi järjestelmäksi. Konerikon takia harjoitusalueen remontointi viivästyi huomattavasti kevään koittaessa ja remonttia on jatkettu muiden kenttätöiden lomassa toukokuun ajan. Remontoitavalla alueella työt ovat kuitenkin loppusuoralla ja alue on kylvetty viikolla 23.

Rangen alueella on loppusiistiminen käynnissä, jonka jälkeen työt etenevät suojaverkon laajentamisen sekä pyorätien ja rangen välisen vallin sekä parkkialueen sisääntulon siistimisen merkeissä kesäkuun loppupuolen aikana.

 

Uuden jalankulkuväylän seurauksena liikenne lisääntyy jatkuvasti eteläreimarintien alueella. Jotta tiellä tapahtuvan liikenteen turvallisuus alueella paranisi, niin kenttä on anonut kaupungilta lisää maa-alueita rangen leventämiseksi. Mikäli rangen laajennus tulee mahdolliseksi, niin loput alueella olevat jätemaat saadaan hävitettyä laajennuksen myotä sekä uusi sadetusjärjestelmä mahdollistaa kastelun saumattoman laajentamisen rangen muille alueille. Tämä parantaa rangen kuntoa sekä ulkoasua huomattavasti.

 

Mahdollisissa kenttää koskevissa kysymyksissa voi aina ottaa yhteyttä osoitteessa

 

kenttämestari@vgh.fi

045-675 3132

 

 

Terveisin,

 

Aleksi Kahri

Kenttämestari

Vuosaari Golf Oy